Překvapte Říčany potřetí

28. 12. 2018

PRAVIDLA PŘEKVAPTE ŘÍČANY

 

Zlepšujeme město podle vašich přání. Rozjíždíme třetí ročník participativního rozpočtování takzvané pébéčko. Stejně jako v předchozích ročnících rozdělíme pět milionů korun na vaše projekty. Opět budeme realizovat dva z kategorie „malé“ do půl milionu a dva z kategorie „velké“ do dvou milionů. Neurčujeme vám, zda to smí, čí nesmí být chodník. Sami víte, co je ve vašem okolí potřeba zlepšit. Limitem je jen celková částka. Můžete sami ovlivnit, kam půjde část peněz z městského rozpočtu. Možnost navrhovat a hlasovat má každý Říčaňák starší 15 let. Dva vítězné projekty z prvního ročníku už slouží veřejnosti. Na realizaci dalších se intenzivně pracuje.

Vítězné projekty z prvního pébéčka už dělají radost. U nádraží plně využíváte cykloboxy a stojany na kola. V Domažlické ulici již bezpečně chodí děti na nově vybudovaném chodníku, který byl doplněn místem na přecházení. Rozšíření chodníku v Široké ulici je vyprojektované a bude se stavět nejdéle na jaře 2019. Stavbu zdrželo dlouhé čekání na stavební povolení. Prostor pro park pro -náctileté je již vyčištěný od náletů a zaměřený. Na druhý pokus byl vybrán projektant parku. Realizace tohoto projektu se trochu zkomplikovala, ale určitě se na něj nezapomnělo.

 

Ale ani vaše další nápady a náměty z prvního ročníku nezůstaly bez povšimnutí. Byla odstraněna skládka v ulici Výhledová a další nelegální skládky ve městě. Byl realizován projekt Kameny zmizelých, na který město požádalo o dotaci a zastřešilo spolupráci většiny škol v Říčanech. Cvičební prvky pro seniory, které nakonec financovala společnost Hopi ČR, jsme rozmístili na místa vytipovaná na veřejných setkáních. Pracuje se na osvětlení tréninkového hřiště pro malé ragbisty a fotbalisty na Lázeňské louce.

 

Zima posune realizaci vítězných projektů na rok 2019

 Stavba venkovní posilovny na Lázeňské louce už má projektovou dokumentaci. O kousek dál u rybníku Marvánek vznikne na základě hlasování venkovní minigolf. Vybere se nejpovedenější návrh z veřejné zakázky, která se připravuje. Do městských lesů přibudou ještě letos, nejpozději na jaře 2019, lavičky, dodavatel prošel veřejnou soutěží. Příjemným překvapením loňského ročníku bylo absolutní vítězství námětu na charitativní obchůdek KOLOBĚH. Jeho otevření se zvažuje na velmi zajímavém místě, a to na Masarykově náměstí. Volný městský prostor radnice dlouho nabízela k pronájmu, ale nikdo nepřišel se zajímavým námětem, který by přinesl tolik žádané oživení náměstí. V KOLOBĚHU by našli uplatnění senioři a obchod by lákal široké spektrum zákazníků. Vznikl by zde komunitní prostor na setkávání.

To všechno jsou vaše skvělé nápady, které získaly podporu občanů a město je financuje a uvádí v život. Někdy trochu pomaleji, než by si organizátoři projektu Překvapte Říčany  přáli,  do hry však vstupují různá zákonem vynucená povolení a také klimatické podmínky při jejich realizaci.

 Snahy města od roku 2016, kdy proběhl pilotní projekt „školní pébéčko“ ve školách, jsou také z velké části hmatatelné. Možnost podat náměty na zlepšení, prezentovat, vymýšlet kampaně a hlasovat mají každoročně žáci říčanských základních škol zřizovaných městem. Město školám poskytne dvacet tisíc korun na nápady dětí. Náměty jsou velmi povedené. Letos chtějí děti U lesa pořídit aktivní reprosoustavu a v „Bezručce“ zpříjemnit jídelnu. Z těch, které již dělají radost, jmenujme pořízení venkovního sezení, sady dresů s logem školy, vysázení stromů… Z říčanských škol se nápad společnosti Demokracie 2. 1. rychle rozšířil po celé republice. Dnes již školní pébéčko dobývá svět. Pomáhá v afrických zemích plnit dětem jejich sny prostřednictvím financí z OSN.

Projekt participativního rozpočtování Překvapte Říčany odstartoval ve spolupráci s D21 na podzim 2016. Říčany byly jedním z prvních měst. V České republice se do participativního rozpočtování zapojilo více než 35 měst a municipalit. Pojďte do toto s námi do třetice!

Prvním krokem je zaslat nám váš záměr. Nápad, který bude sloužit nám všem a vznikne na majetku města. Dalším krokem je jeho veřejná prezentace. Řekněte nám, co a proč se má zlepšit a buďte připraveni na dotazy. Když úřad shledá námět realizovatelným, půjde do hlasování. Vaši sousedé pak rozhodnou svými hlasy o tom, do kterých projektů bude město investovat. Vy osobně pak můžete být součástí týmu, který bude projekt realizovat. 

Za odbornou i technickou podporu „pébéčka“ patří velké díky společnosti D21.

Kateřina Lauerová

Koordinátorka participativního rozpočtování

 

PRAVIDLA PŘEKVAPTE ŘÍČANY

3. ročník participativního rozpočtování

te nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco v Říčanech nebo přímo ve vaší ulici? Chtěli byste nové dětské hřiště, zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do třetího ročníku participativního rozpočtování v Říčanech a získejte pro vaše nápady příznivce mezi spoluobčany. Vytvořte vlastní komunitu, diskutujte, ptejte se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné kampaně.

 

Celkový rozpočet pro pébéčko je 5 milionů Kč.

l velké investiční projekty (4 miliony): cena jednoho projektu mezi 500 tisíc - 2 miliony

l malé investiční projekty (1 milion): cena jednoho projektu mezi
0 - 500 tisíc

Prostředky budou využity na projekty navržené z řad veřejnosti na majetku města. Realizovány budou dva první projekty z obou kategorií.

 

Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Říčanech. Do rozpočtu projektu musí být vedle realizace zahrnuty také všechny související náklady, například za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu (po dobu pěti let). Každý návrh musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice), odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat) a detailní popis se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

Informační kampaň (prosinec 2018)

Podávání návrhů (prosinec 2018 – leden 2019)

Každý navrhovatel může podat celkem maximálně tři návrhy.

Forma podání písemná: online (vyplnit online formulář na www.prekvaptericany.cz, e-mailem na ridim@ricany.cz), osobně na infocentru (Masarykovo náměstí) případně přímo během jednoho z veřejných setkání.

Povinnost prezentovat návrh na jednom z veřejných setkání se vztahuje i na „online navrhovatele“. Po představení návrhů přítomní budou diskutovat, v případě podobnosti projektů (řešících stejnou lokalitu) bude možné spojit je v jeden. Není možné podat dvě varianty stejného projektu (“mini a maxi”), byť od dvou různých navrhovatelů.

Čtyři veřejná setkání se uskuteční vždy od 18.30 hod. v lednu 2019:

14. 1. restaurace Jureček / 16. 1. KC Labuť / 23. 1. hospůdka Marvánek / 28. 1. restaurace Pavilon

Přítomna bude koordinátorka pébéčka a pracovníci radnice. Kromě diskuse o návrzích účastníky čeká také malé občerstvení.

 

Evaluace návrhů

(únor – duben 2019)

Návrhy projektů vzešlé z veřejných setkání budou předány k technické analýze příslušným odborům radnice. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí. Autory projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou kontaktovat pracovníci radnice či koordinátorka pébéčka a poradí, jak návrhy upravit, aby o nich mohla veřejnost hlasovat.

 

Kampaň navrhovatelů

(květen 2019)

Hlasování (červen 2019)

O návrzích, které prošly evaluací v rámci radnice, budou občané registrovaní v Řídím Říčany moci hlasovat v první polovině června přes aplikaci D21. Hlasování bude umožněno i papírově (místa budou upřesněna). Použít bude možné kladné i záporné hlasy. Výsledky hlasování budou zveřejněny na webu města po sečtení hlasů. Následně proběhne slavnostní vyhlášení vítězných projektů, jehož datum bude upřesněno v průběhu projektu.

 

Realizace návrhů

(od července 2019)

Občané budou průběžně informováni o stavu realizace všech vítězných projektů. Hlasující budou informováni cíleně pomocí e-mailů, pokud o to na konci hlasování požádají. Ostatní občané informace najdou na webu a Facebooku města a v Říčanském kurýru.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena