Poradenství pro občany

1. 3. 2019

 

Každý z nás se někdy dostane do situace, kdy potřebuje pomoci se svým problémem. Jako odborné sociální poradenství se vám nabízí pomoc ze strany Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v případě zdravotních problémů, ztráty zaměstnání, finančních problémů a dalších nepříznivých životních situací. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a společně s ním hledáme nejlepší řešení jeho potíží. Na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví jsou k dispozici seznamy poskytovatelů sociální péče, včetně aktuálních kontaktů na jednotlivá zařízení, která se zabývají přímou odbornou péčí - Domy s pečovatelskou službou, Domovy pro seniory, terénní sociální i zdravotní služby, denní stacionáře, odlehčovací služby, Občanské poradny, krizová centra pomoci a kontaktní pracoviště Úřadu práce. Naše poradenství je diskrétní a bezplatné.

Se svým problémem se můžete obrátit na OSVZ MěÚ Říčany telefonicky na pí Jelínkovou, tel.: 323 618 238 a pí Hazafyovou, tel.: 323 618 237 nebo osobně na adrese Komenského nám. 1850, Říčany (Dům s pečovatelskou službou Senior) v úředních dnech pondělí, středa v době od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 18.00.

Oldřiška Hazafyová

sociální pracovnice OSVZ MěÚ Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena