Plnění rozpočtu města

3. 5. 2019
  Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Skutečnost k 31.3.2019 v Kč % plnění k uprav. Rozpočtu
PŘÍJMY        
         
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 282 296 000,00 294 006 310,00 80 361 135,10 27,33
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 112 044 795,00 111 714 881,00 33 084 649,51 29,62
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 7 260 150,00 10 256 700,00 3 010 664,00 29,35
Přijaté dotace  170 576 736,89 165 164 773,89 18 139 965,01 10,98
Přijaté splátky půjček  1 255 200,00 1 255 200,00 313 800,00 25,00
         
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 573 432 881,89 582 397 864,89 134 910 213,62 23,16
         
Přebytek hospodaření za minulý rok 64 322 298,80 118 784 744,24 118 784 744,24 100,00
valutová pokladna      512,51  
Úvěr nákup nemovitostí, cyklostezka 60 262 473,77 62 140 473,77 1 878 000,00 3,02
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 698 017 654,46 763 323 082,90 255 573 470,37 33,48
         
VÝDAJE        
         
Běžné (provozní) výdaje 353 230 788,40 377 515 064,59 93 087 254,20 24,66
Rozpisové rezervy 10 867 000,00 9 959 304,52 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 364 097 788,40 387 474 369,11 93 087 254,20 24,02
         
Kapitálové (investiční) výdaje 231 616 126,31 280 569 584,78 11 754 161,79 4,19
Rezervy na investice 28 754 181,75 21 729 571,01 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 260 370 308,06 302 299 155,79 11 754 161,79 3,89
         
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 624 468 096,46 689 773 524,90 104 841 415,99 15,20
         
Splátky úvěru 73 549 558,00 73 549 558,00 7 077 783,08 9,62
Výdaje vč. splátky půjčky 698 017 654,46 763 323 082,90 111 919 199,07 14,66
         
         
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 143 654 271,30  
         
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena