Otevření mostu 5. května se blíží

2. 11. 2018

Rekonstrukce mostu 5. května probíhá dle plánovaného harmonogramu stavby. Dle toho by měla rekonstrukce skončit 20. listopadu 2018. Nyní je dokončena spřažená betonová deska mostovky a montují se prefabrikované části betonové římsy. Po betonáži římsy bude osazeno zábradlí a zprovozněn definitivní chodník na jedné straně mostu. Následně budou položeny izolační vrstvy a finální povrchy komunikace.

Druhá část prací probíhá pod mostem, kde se ve střídavých výlukách jedné a druhé traťové koleje provádí otryskávání betonových nosníků a sloupů. Na očištěné povrchy se poté nanese sanační hmota a finální krycí nátěr ve světle šedé barvě. Na obou opěrách budou provedeny kotvené přibetonávky, které zakryjí původní, již značně narušené povrchy.

V poslední fázi bude obnovena pěší stezka pod mostem v celé délce od parkoviště až po napojení na nové schodiště u mostu.

Při provádění mostních uzávěrů (dilatačních spár na obou koncích mostu) bude z bezpečnostních důvodů nutné v sobotu 17. listopadu most uzavřít i pro pěší a cyklisty. Uzavírka bude pouze krátkodobá, v neděli bude průchod opět otevřen. Děkujeme za pochopení.

Dominik Landkammer, oddělení investic

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena