Městské lesy ničí kůrovec.

29. 3. 2019

Správa lesa důsledně kácí napadené stromy a vysazuje nové

Vichřice a kůrovec řádili v lesích po celé republice. Škody se nevyhnuly ani říčanským městským lesům. V loňském roce v důsledku nepřízně počasí a kůrovce muselo být vytěženo na dva tisíce kubíků dřeva. Správci lesa chystají na jaře k výsadbě několika tisíc dubů a jedlí. V další výsadbě chtějí pokračovat s buky, javory, jedlemi, modříny, smrky a douglaskami. Na místě zvaném „U Obrázku“ vzniklo tisoviště.

Lesy v majetku města jsou zhruba o rozloze 241 hektarů. V městských lesích bylo v loňském roce vytěženo celkem 2.096 m³. Z čehož v důsledku několika vichřic na jaře loňského roku odtěžili těžaři zhruba 700 kubíků především modřínů. Polomy se podařilo zlikvidovat již v polovině minulého roku. Správa městských lesů odtěžené dřevo plnohodnotně prodala prostřednictvím aukce. Především vyvrácené stromy byly převážně jednotlivě v porostu což si nevyžádalo následné zalesnění. Velké kácení proběhlo zejména na podzim od září do prosince 2018 z důvodu kůrovcové kalamity. V důsledku umírání stromů  bylo vytěženo na 1.380 kubíků dřeva. Správci lesa si ale pochvalují úspěšný prodej přes internetové aukce: „Přes složitou situaci na trhu se podařilo dřevo prodat prostřednictvím aukce za dobrou cenu.“ Trh se dřevem je zahlcený a chybí zpracovatelé. Vzhledem k vývoji trhu se dřevo ve velkém  prodává do Číny.

Část náhradní výsadby  lesníci vysadili, především po těžbě v mladých porostech, zejména u světické hájenky. Zde se přesazuje jedle z přirozeného zmlazení. Objednáno k výsadbě je několik tisíc sazenic dubu. Ty  vysadí zejména na třech velkých plochách pokácených v důsledku kůrovcové kalamity. Duby by měly plnit funkci větrolamů a porostou zejména v okrajových pásmech vykácených lokalit u hájenky, U Obrázku a u bosonohé stezky nad Olivovnou.

„Pokračujeme v úpravě druhové skladby lesa. Jednak musíme přizpůsobit lesní ekosystém klimatické změně, která nás podle vědců zcela určitě čeká,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Lesy druhově pestré jsou ale hlavně mnohem stabilnější v případě škůdců. V rámci debat se také zabýváme otázkou, zda neudělat několik hektarů jako bezzásahovou oblast, kde příroda dostane úplnou volnost v přirozeném vývoji. Ale je to jen debata a nevím, jak by takový nápad veřejnost přijala.“ 

 Další výsadba proběhne až na podzim po vyklizení pasek od těžebních zbytků. Pokud se podaří sehnat sazenice budou se sázet buky, duby, javory, jedle, modříny, smrky, douglasky. Snahou je zajistit různorodost budoucího porostu. V lokalitě U Obrázku  už lesníci vysadili několik druhů tisů.

Kromě bedlivého sledování stavu stromů, důsledného kácení a rychlého odvozu napadeného dřeva, jsou pro omezení šíření škůdců používány i lapače a lapáky. Je nutné poznamenat, že i zelený strom vypadající na první pohled zdravě, může být napaden kůrovcem a musí být včas pokácen. Kácení provádějí zkušené firmy vybavené profesionální technikou na vymezeném prostoru. „Poněkud zbytečně si lidé stěžují a volají na firmy zpracovávající kůrovcovou hmotu městskou policii nebo informují správce lesa o špatném postupu firmy. Jsou to na první pohled profesionálové a vědí co dělají,“ povzdechl si Jiří Dvořák správce městských lesů. Kvůli kůrovcové kalamitě je takzvaná úmyslná těžba zdravých stromů zakázána. Těží se pouze z důvodu asanace kůrovcového dříví.

Vzhledem k průběhu zimních měsíců je předpoklad, že kůrovcová kalamita bude nejspíše pokračovat. Rozměry kůrovcové kalamity jsou patrné po celé republice. Množení kůrovce napomáhá suché počasí. Nezbývá než si přát dostatek srážek pro nově vysazené stromy i pro zlepšení přirozené rovnováhy, aby mohla příroda eliminovat škůdce sama.

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města

 

 

Kůrovec ničí naše lesy

VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ:

Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.

 

JAK POSTUPOVAT?

1. Kontaktuje svého odborného lesního hospodáře (OLH)

Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej neznáte, kontaktuje místně příslušný orgán státní správy lesů (SSL) na obci s rozšířenou působností (ORP), kde vám sdělí nezbytné informace.

2. Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSL

Každý vlastník a správce lesa je povinen sám nebo prostřednictvím svého OLH informovat o šíření škodlivých

činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem SSL je vždy příslušný odborný pracovník úřadu ORP.

3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy

Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje lze žádat o dotace na hospodaření v lesích (asanace, zalesnění, výchova lesních porostů, oplocenky atd.).

 

Pokud si nevíte rady, obraťte se na:

• místní obecní úřad

• úřad obce s rozšířenou působností

• https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17

• dotace: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65

Odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz

 

Rámcová doporučená opatření:

• Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytěžit a účinně asanovat veškeré dříví nově napadené kůrovci. Asanací se rozumí bezodkladné odkornění dříví nebo chemický postřik celého povrchu kmene v larválním stádiu kůrovce, v důsledku čehož kůrovec nedokončí svůj vývoj a uhyne. Asanací se nerozumí pouhý odvoz dříví z lesa, protože tímto naopak dochází k šíření škůdce, který v neošetřeném dříví svůj vývoj dokončí.

• Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše, které již

nepředstavují riziko šíření škůdce. Staré souše jsou již mrtvé stromy a nemají čerstvé lýko, které je potravou kůrovců. Tyto souše již škůdce opustil a napadl živé jedince smrků v jejich nejbližším okolí. Právě tyto čerstvě napadené jedince smrků je nezbytné vytěžit a asanovat.

• Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vývraty a ostatní dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců. Čerstvé polomy a vývraty (mající zelené jehličí) vůní své pryskyřice kůrovce přitahují. Na těchto stromech, které již nemají schopnost se přirozeně bránit, je kůrovec schopen se velmi rychle namnožit a rozšířit.

 

 

Foto napadeného stromu (kůrovcová souše).

Pokud nebudeme včas zpracovávat kůrovcem napadené stromy, dojde k plošnému rozpadu lesních ekosystémů. Chraňte svůj majetek a zachovejte jej budoucím generacím!

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena