Kolem Říčan vznikají nové remízy

28. 12. 2018

V šesti lokalitách v katastru Říčan, Jažlovic a Voděrádek nechalo město vysázet celkem 145 stromů a 11 236 keřů. Izolační zeleň budou zpočátku chránit oplocenky. Všechny výsadby mají charakter stromo-keřového remízu. Ty ke krajině neodmyslitelně patřily před intenzifikací zemědělství. Samotné remízy tvoří směs dubu, javoru a jilmu. V pásu kolem remízu budou vysazeny sazenice keřů (brslen, trnka, kalina, hloh, růže šípková a líska). Výsadba zeleně příznivě ovlivňuje snížení vodní a větrné eroze, prašnosti a hluku. Různé typy zeleně přispějí k zvýšení biodiverzity. Potravu a úkryt zde najde mnoho živočichů a ptáků. Město získalo na projekt dotaci od Ministerstvem životního prostředí na základě výzvy č. 59 OPŽP. Cena projektu je necelé tři miliony korun a dotace pokryje 80 % způsobilých výdajů projektu.

Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena