Do školy v Kuří se opět vrátí děti

2. 11. 2018

Historická budova základní školy v Kuří opět ožije. Město uspělo s žádostí o dotaci na vybudování mateřské školky. S kapacitou 46 dětí přispěje k uspokojení převyšující poptávky po předškolním vzdělávání. Od Ministerstva pro místní rozvoj obdrží radnice necelých 18,5 milionů, zbytek ve výši zhruba 5 milionů doplatí ze svého rozpočtu. Hotovo by mělo být do konce roku 2019.

 Po padesáti letech by se mohly do budovy školy v Kuří vrátit děti. Půjde o předškolní výchovu. Město zde má vybudovat dvě třídy mateřské školy s celkovou kapacitou 46 dětí (22 + 24 dětí). Nevyužitý objekt bývalé základní školy bude zcela rekonstruován a vznikne nová přístavba se sociálním zařízením a učebnou. Třídy budou situovány v druhém patře, přípravna jídel a jídelna v prvním. Celý areál školky bude budován jako bezbariérový.

„Jsem moc ráda, že jsme s žádostí o dotaci uspěli, říká místostarostka Hana Špačková, která má školství na starosti a pokračuje: I přes aktivní přístup města a postupné navyšování kapacit předškolních zařízení v Říčanech stále musíme některé děti odmítat. Naše čtyři městské školky s celkovou kapacitou 548 dětí mají díky vysoké poptávce stále výjimky na maximální počet dětí ve třídách. Nová školka v Kuří přispěje i k odlehčení současného přetlaku na školky stávající.“

Současný stav budovy nevyhovuje navrženému účelu a počítá se tedy s rozsáhlou rekonstrukcí. Stavebně technický průzkum objektu přístavby zjistil řadu závažných poruch a degradací. Proto dojde k odstranění stávající přístavby a vznikne zcela nová. Objekt staré ZŠ vykazuje několik menších degradací, které budou sanovány. V druhém patře nové přístavby bude umístěna herna a zázemí pro učitele. Počítáno je se čtyřmi pedagogy a dvěma nepedagogickými pracovníky. V prvním patře původní budovy bude umístěna jídelna pro děti s postupným výdejem jídel vždy jen pro jednu třídu. Jídla budou dovážena od smluvního partnera. Sborovnu a školící centrum se samostatným vchodem bude využívat pro svá setkávání také Osadní výbor Kuří. A to v odpoledních hodinách mimo provozní dobu mateřské školky.

Dojde také k úpravě venkovního prostranství. Jsou navrženy terénní úpravy, takže vznikne nová školní zahrada pro děti z MŠ, nové chodníky a zpevněné cesty. Na zahradě nebude chybět pískoviště s krytem, uzavíratelný dětský domek, houpačky se dvěma sedáky - vahadlové i pružinové, dětský kolotoč, skluzavka, zahradní lavičky.

Projekt bude z podstatné části hrazen z evropských financí. „Celkové předpokládané náklady na rekonstrukci objektu bývalé ZŠ jsou 23.371.016 Kč. O dotaci jsme žádali ve výši 21.033.914,40 Kč,“ upřesňuje částky Lenka Holoubková z oddělení dotací a doplňuje: „Projekt byl po hodnocení zařazen do náhradních projektů jako první náhradní. 26. 9. 2018 přišel z MMR dopis, že nám byla nabídnuta zbylá alokace ve výši 18.454.369,37 Kč.“  Postaveno by mělo být do konce roku 2019.

 

historie školy v Kuří

Základní kámen ke stavbě nové dvoutřídní budovy školy s tělocvičnou v Kuří byl položen 15. června 1907. Stavba byla zadána zednickému mistru Karlu Lehovcovi z Říčan za 23 000 korun. Po dvou letech byla nová budova školy slavnostně vysvěcena 20. června 1909. Stala se centrem nejen vzdělávání, ale hrála významnou roli ve společenském a kulturním dění v obci. Počet žáků různě klesal od 63 po 16 žáků. V roce 1969 zde byla výuka pro malý počet dětí zrušena. Zásadnější stavební úpravy byly v budově provedeny v roce 1928 a poslední zahájenou úpravou v roce 1996 bylo provedení izolačních prací, nová fasáda a střecha. Vnitřek budovy však zůstal ve špatném technickém stavu. Město Říčany se dlouhodobě pokoušelo o pronájem bývalé školy, ale neúspěšně.

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena