Aktivity partnerských měst v tomto i příštím roce

2. 11. 2018

Koncem září se konala tradiční konference našich partnerských měst, tentokráte v Grabow v Německu. Grabow je vzdálené ibližně 100 km od Baltského moře a Hamburku. Je to staré krásné město s městským centrem v ochraně památkové péče a protkané řekou Elde, která městu dodává příjemnou atmosféru.

Konference se konala za přítomnosti pana starosty Sternberga a jeho kolegů. Dopoledním tématem byl demografický vývoj v jednotlivých městech. Například v Grabow, Whitstable i Albertslundu mají problém s nedostatkem populace středního produktivního věku ve svých městech a synchronizací potřeb odlišných generací včetně zajištění potřebných sociálních i jiných služeb.

Odpolední program byl již věnován plánování aktivit na rok následující a přehledu aktivit roku současného. A co se dělo a bude dít v Říčanech?

Tento rok říčanští stolní tenisté zápasili v Dainville, dorostenecká výprava florbalistů se účastnila turnaje v Mölndal. Naše pracovnice OSPOD odjeli nabírat zkušenosti do Opatówku a v květnu do Říčan přijela oficiální delegace z Borkenu. V srpnu ZUŠ z Borken hrála na akci JAZZ JAM. Nezapomeňme určitě zmínit velmi úspěšný projekt youthcampu mezi studenty Říčan a Grabow s názvem: „Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?“, který byl spolufinancován z Fondu česko-německé budoucnosti a vyhrál v rámci tohoto fondu i cenu projektu měsíce. Stejně úspěšná byla i návštěva studentů z žákovského zastupitelstva na závodu dračích lodí v Borkenu. Závěrečným a hlavním bodem byla pozvánka na oslavy 100 let založení Československa, které se uskutečnily koncem října v Říčanech a jichž se zúčastnili zástupci všech měst. Delegátky zmínily také nové informační cedule, na kterých jsou vyobrazena všechna partnerská města a které jsou rozmístěné po celých Říčanech. Se stejnou myšlenkou přišli také v Borkenu. 

A na co se můžeme těšit v příštím roce? Mimo jiné nás budou opět čekat závody dračích lodí v Borkenu, návštěva zástupců našeho města ve Whitstable, možná účast ZUŠ na tradičním městském festivalu v Borkenu a sportovců na mezinárodních turnajích v Dánsku i Německu. Dále tradiční youthcamp mezi Grabow
a Říčany - tentokráte v Německu (druhý týden v červenci, zájemci se již mohou předběžně hlásit na twinning@ricany.cz) a v květnu návštěva borkenského zastupitelstva v Říčanech, kterou bychom chtěli pojmout jako příležitost k diskuzi s naším zastupitelstvem a výměně zkušeností.

Pokud byste rádi pozvali na svou akci někoho z partnerských měst či hledáte sobě blízký spolek v zahraničí, napište nám.

Petra Šmolíková

Předsedkyně Komise pro partnerská města, Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena